eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky sú vytvorené s súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Zverejnené texty sú definované v relatívnych jednotkách (em) a je možné upraviť ich veľkosť pomocou štandardných nástrojov internetového prehliadača.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

  • q - eSlužby A - Z
  • m - Mapa stránky
  • a - Kontakt

Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača. Edge ALT+písmeno, Mozilla Firefox ALT+SHIFT+písmeno, Google Chrome ALT+písmeno (strašie verzie mali blokované AccessKey), Opera SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo).

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na kontakt uvedený na portáli v časti Kontakt.


Zverejnené: 21.04.2020

Aktualizované: 21.04.2020